GGD Inspectierapporten

Iedere kinderopvangorganisatie wordt minimaal één keer per jaar gecontroleerd door de GGD. U kunt hier onze inspectierapporten van het kinderdagverblijf en de BSO inlezen.

Open deurenbeleid
Vier-ogenbeleid
Klachtenbeleid