Opendeurenbeleid

De definitie van het opendeurenbeleid is dat kinderen op gemengde tijden de basisgroep verlaten en dan gebruik maken van verschillende ruimtes, zowel binnen als buiten. Ons opendeurenbeleid beschrijft op welke momenten de kinderen de basisgroep mogen verlaten en van welke ruimtes de kinderen dan gebruik maken.

Wanneer de kinderen in het kader van ons opendeurenbeleid tijdens activiteiten de basisgroep verlaten, wordt de gehele omvang van de basisgroep tijdelijk losgelaten. Wel blijft het aantal kinderen per pedagogisch medewerker van belang, toegepast op het totaal aantal aanwezige kinderen op de locatie.

Door middel van het opendeurenbeleid hebben kinderen de mogelijkheid om zich bewust te worden van zichzelf: wat/wie vind ik leuk om mee te spelen? Met wie speel ik graag? Bij welke pedagogisch medewerker voel ik me het meest op mijn gemak? In welke ruimte voel ik mij op mijn gemak? Door middel van opendeurenbeleid worden kinderen zich bewust van een ander. Door middel van het opendeurenbeleid worden kinderen zich bewuster van de omgeving. Door kinderen de keuze te geven om te spelen buiten de basisgroep, vergroot je de kleine wereld van het kind. Het kind ziet dat andere groepsruimtes er anders uit zien, en ook ander speelgoed hebben. Het spelen buiten de stamgroep creëert meer spelmogelijkheden en uitdagingen, de kinderen kunnen zo vrij kiezen waar ze het liefst mee spelen of met welke activiteit zij mee willen doen.

Binnen Amira Kindercentrum maken de kinderen gebruik van de vier kinderopvangruimtes en één buitenschoolse opvang.

Om duidelijkheid te creëren naar het kind toe wordt het opendeurenbeleid slechts op vaste momenten op de dag mogelijk gemaakt, deze momenten zijn:

  • Open deuren tijdens de buitenspeelmomenten;
  • Open deuren tijdens vrijspeelmomenten en georganiseerde activiteiten;
  • Gezamenlijke viering van culturele feesten.

Er geldt alleen een opendeurenbeleid als een pedagogisch medewerker aangeeft dat het bij de keuze van de dag hoort.

Het belangrijkste uitgangspunt is dat de kinderen altijd eerst rustig samen komen in de vertrouwde stamgroep met vertrouwde kinderen. Vanuit deze rustige start mogen kinderen zelf kiezen waar zij zullen gaan spelen. Tevens is een belangrijk uitgangspunt dat eet- en slaapmomenten altijd binnen de stamgroep zijn.

Vier-ogenbeleid
Klachtenbeleid
Ziektebeleid