Vier-ogenbeleid

Het vier-ogenbeleid is een van de aanbevelingen uit het rapport dat de commissie Gunningen begin 2011 heeft opgesteld naar aanleiding van de Amsterdamse zedenzaak.

Het vier-ogen beleid houdt in dat er altijd een andere volwassene met een pedagogisch medewerker moet kunnen meekijken of meeluisteren. Het vier-ogen-principe wordt als volgt vormgegeven:

Er wordt naar gestreefd om altijd met minstens twee volwassenen te openen en sluiten. Dit kan één pedagogisch medewerkers zijn en bijvoorbeeld de groepshulp of leidinggevende. Het kan voorkomen dat een pedagogisch medewerker alleen is op de groep. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer de stamgroepen allen naar hun eigen groep gaan of tijdens pauzetijd. Er wordt dan, indien mogelijk, een tussendeur opengezet zodat de pedagogisch medewerkers elkaar kunnen horen. Is dit niet mogelijk dan wordt het vier-ogen-principe op dat moment nageleefd door middel van de camera’s.

Het vier-ogen-principe in de slaapkamer wordt gewaarborgd door middel van babyfoons. Op alle slaapkamers staat een babyfoon waardoor de andere pedagogisch medewerkers kunnen horen wat er in de slaapkamer gebeurt.

Daarnaast streven wij ernaar om Amira Kindercentrum zo transparant mogelijk te maken. Dit doen wij door de ramen doorzichtig te houden, zowel vanaf buiten als binnen.

Wij streven er naar om altijd meer dan twee volwassenen in het pand aanwezig te laten zijn. Soms zijn er situaties waarin dit niet altijd mogelijk is, bijvoorbeeld tijdens de opstart van het kindercentrum of in vakantieperiodes. Om deze reden heeft Amira Kindercentrum ook camera’s. De camera’s zijn aanwezig in de leef- en slaapruimtes van alle groepen. De houder kan elk gewenst moment van de dag meekijken. Tevens worden de camerabeelden ‘live’ getoond op een scherm die in kantoor hangt.

Klachtenbeleid
Ziektebeleid
Oudercommisse