Ziektebeleid

  • Ziek zijn is vervelend voor een kind. Wij vinden dat de ouders eerst met het kindercentrum moeten overleggen over wat het kind heeft voor ziekte. Als het kind geen besmettelijke ziekte heeft dan kan het kind gewoon komen, mits het geen koorts heeft. Als de ouders besluiten om hun kind thuis te laten  moeten ze wel even afbellen dat het kind ziek is en niet komt.
  • Als een kind ziek wordt op het kindercentrum en/of het krijgt hoge koorts en het kind wil graag naar de ouders toe dan nemen we contact op met de ouders en overleggen we of de ouders het kind kunnen komen halen.
  • Als een kind medicijnen moet krijgen op het kindercentrum dan vragen wij de ouders om een verklaring medicatieverstrekking te tekenen. Het medicijn en de originele verpakking en bijsluiter dienen door de ouders te worden achtergelaten op het kindercentrum.
  • Het kan voor kinderen veiligheid en troostrijk zijn om een knuffel van thuis bij zich te hebben. Wij vragen u als ouder een knuffel mee te brengen als het kind zich hier prettig bij voelt. Wij bieden de knuffel aan tijdens slaapmomenten of als troost wanneer wij dit nodig vinden.
Oudercommisse
GGD Inspectierapporten
Open deurenbeleid