Activiteiten

De buitenschoolse opvang biedt aan de kinderen een activiteitenprogramma aan. Kinderen mogen vrijwillig mee doen aan de activiteiten. Wij snappen dat een kind na een lange dag op school ook behoefte heeft om even niks te doen, vrij te spelen of uit te rusten. De activiteiten die worden aangeboden zijn zeer divers en gericht op kwaliteiten die kinderen kunnen bezitten.

De activiteiten worden gegeven door onze vaste pedagogisch medewerkers. Daarnaast zullen we ook wel eens een externe inhuren om een activiteit uit te voeren met de kinderen. U kunt hierbij denken aan een dans-, sport-, muziek of kunstworkshop.

Het doel van het aanbieden van de activiteiten in samenwerking met externe partijen is het aanbieden van veel diversiteit en hoge kwaliteit activiteiten. Kinderen kunnen binnen deze activiteiten hun eigen kwaliteiten ontdekken. Daarnaast kunnen zij ontdekken wat zij wel en niet leuk vinden.

Amira Kindercentrum is intermediair van het Jeugdfonds Sport & Cultuur. Dit betekend dat wij aanvragen kunnen doen voor kinderen uit gezinnen die de contributie of het lesgeld voor sportclub of dans / muziekschool niet kunnen betalen. Sporten of iets creatiefs doen, is niet alleen leuk voor kinderen maar ook belangrijk. Kinderen die sporten, dansen en muziek maken of een andere passie beoefenen, zitten lekkerder in hun vel en doen het beter op school, thuis en op straat.

Voor sommige speciale activiteiten die wij aanbieden vragen wij een kleine bijdrage. Dit is nooit een verplichting, maar altijd een keuze van de ouders/verzorgers om hier wel of niet aan mee te doen.

Een voorbeeld van een workshoprooster voor 8 weken:

Ouders worden doormiddel van de activiteitenplanning op het whiteboard op de groep op de hoogte gesteld van het activiteitenprogramma van de komende week. Tijdens vakanties is er geen activiteitenplanning maar een vakantieplanning. Binnen de vakantieplanning wordt gewerkt met thema’s. Elke vakantie staat een andere inspirerend thema centraal zoals bijvoorbeeld het thema: aarde water vuur lucht. De uitstapjes alsmede de activiteiten die in de vakantie worden ondernomen zijn passend binnen het thema.

Ouders krijgen voor de vakantie de vakantieplanning via de nieuwsbrief. Tevens wordt deze opgehangen in de hal.

Gratis inschrijven

We hebben nog enkele plekken beschikbaar!

Schrijf uw kind binnen 5 minuten in.
Gratis inschrijven