Christelijke achtergrond

Amira kindercentrum heeft een christelijke achtergrond. We vinden het belangrijk om christelijke normen en waarden uit te dragen, zoals naastenliefde en respectvol met elkaar omgaan. De christelijke achtergrond is terug te vinden in de dagelijkse praktijk. We stimuleren de medewerkers liefdevol met elkaar en met de kinderen om te gaan. Ook wordt er gebeden voor de lunch. Daarnaast wordt er ‘christelijk materiaal’ aangeboden in de vorm van liedjes, boeken en kleurplaten. De christelijke feestdagen (kunnen) worden gevierd, zoals Pasen, Hemelvaart en Pinksteren.

Tijdens de rondleiding en intake worden ouders op de hoogte gebracht van de christelijke achtergrond van Amira kindercentrum. Uiteraard zijn alle ouders, kinderen en medewerkers welkom, met of zonder deze achtergrond. Er wordt een respectvolle houding gevraagd. Tegelijkertijd hoeft een kind niet mee te doen met bijvoorbeeld het gebed voor de lunch wanneer hij of zij dit niet wilt.

Sommige zaken zijn niet passend binnen een christelijke achtergrond. Denk aan hekserij, spoken en geesten. Zo worden tekenfilms waarin dit voorkomt binnen ons kindercentrum niet bekeken.