Coaching

Als ouder wil je graag dat het goed gaat met je kind, dat hij/zij gelukkig is. Ondanks al je inzet kan het toch gebeuren dat het niet lekker gaat. Dat hij/zij bijvoorbeeld last heeft van onzekerheid, boosheid, angst of piekeren. Dit kan een gevoel van machteloosheid en verdriet geven. De meeste ouders hebben niet het idee dat ze om hulp zouden kunnen vragen en voelen het als falen.

Ook kan het natuurlijk zo zijn dat jouw kind tegen bepaalde dingen aanloopt of het lastig vindt om met bepaalde situaties om te gaan. Dit gaat vaak over uiteenlopende situaties zowel privé, als op school. Opgroeien gaat vaak met vallen en opstaan. Het kan zijn dat jij je hier als ouder/ verzorger zorgen over maakt. Een steuntje in de rug om daarna weer verder te gaan kan dan erg fijn zijn.

Problemen waar een coach onder andere mee kan helpen

  • Moeite met het plannen en tot leren komen
  • Spanningen, stress                
  • Zelfvertrouwen                                                
  • Faalangst                                   
  • Gepest worden
  • Werken aan zelfbeeld                                       
  • Leren omgaan met gevoelens  (zoals boosheid, angst, verdriet, schuldig, verlegen)
  • Rouw en verlies

De coaching is voor kinderen vanaf vier jaar tot 18 jaar. De coaching is laagdrempelig, praktisch en gericht op je kind.

Als coach ga ik altijd uit van de mogelijkheden van je kind en stel dit centraal. Ik ga samen met je kind op zoek naar eigen kwaliteiten en kracht. Kinderen leren eigen kwaliteiten (her)ontdekken en (her)vinden zo hun zelfvertrouwen. Kinderen leren hoe ze hun eigen denken en handelen zelf positief kunnen beïnvloeden. Hierbij werk ik oplossingsgericht waarbij we uitgaan van succeservaringen van je kind. Wanneer ging iets nieuws leren wel goed? Hoe kunnen we deze kennis gebruiken in het hier en nu? Op deze manier van werken krijgt een kind meer zelfinzicht en regie over de situatie.