Creativiteit

Creativiteit krijgt volop aandacht binnen Amira kindercentrum. Binnen de tweemaandelijkse thema’s van Uk & Puk bieden wij meerdere activiteiten aan waarbij verschillende ontwikkelingsgebieden aangesproken worden. De activiteiten worden aangepast aan de leeftijd en ontwikkelingsfase van de kinderen. Ook vindt er per thema een uitstapje plaats. Daarnaast is buitenspelen een goede bewegingsmonitor voor grote en kleine kinderen en wordt er gestreefd dagelijks naar buiten te gaan.

Onze pedagogisch coach of leidinggevende kijkt hierin mee met de pedagogisch medewerkers en ondersteunt waar nodig.