Emotionele veiligheid

Aan de basis van ontwikkeling staat emotionele veiligheid. Wij werken daarom vanuit het basisprincipe dat alle pedagogisch medewerkers liefdevol en begripvol zijn naar de kinderen toe. Er is ruimte voor een liefdevolle knuffel en individuele aandacht. Hierdoor wordt er een band gecreëerd met elk kind. De kinderen krijgen het gevoel dat zij ook binnen het kindercentrum altijd iemand hebben om op terug te vallen: een veilige basis van waaruit zij kunnen ontwikkelen en ontdekken.

Daarnaast is er begrip voor de emoties van kinderen. Deze worden benoemd, de kinderen worden getroost en tranen worden gedept. Pedagogisch medewerkers nemen de tijd om kinderen te troosten of emoties te benoemen. De oudere kinderen kunnen emoties wellicht zelf al benoemen, bij de jonge kinderen doen de pedagogisch medewerkers het voor het kind: “Ik zie dat je verdrietig bent”. Belangrijk is dat de pedagogisch medewerker samen met het kind kijkt naar de behoefte van het kind en de oorzaak van het de verdriet. Daarna wordt er gezocht naar een manier waarop het kind zich weer prettiger voelt, bijvoorbeeld samen het lievelingsboekje van het kind lezen.

Naast een veilige basis is structuur en voorspelbaarheid prettig voor kinderen. Bij een duidelijke structuur en voorspelbaarheid kunnen kinderen zich voorbereiden op wat komen gaat. Dit zorgt niet alleen voor rust, maar ook voor emotionele veiligheid. Daarom werkt Amira kindercentrum volgens een vast dagritme.