Kinderdagverblijf Hoorn

De nadruk ligt ook in dit kinderdagverblijf voornamelijk op de vertrouwde sfeer binnen het kindercentrum en coachen van kinderen. De groepen in Hoorn zijn ruim, waardoor er veel speel- en beweegruimte is voor de kinderen.

Wij werken met gekwalificeerde pedagogisch medewerkers. Onze pedagogisch medewerkers worden regelmatig bijgeschoold. Zo zijn de medewerkers op de groepen gecertificeerde babyspecialisten.

Wij versturen periodiek een nieuwsbrief waarin u op de hoogte wordt gehouden van de ontwikkelingen van het kindercentrum.