Wennen

Voor zowel ouders/verzorgers/ als kinderen kunnen de eerste dagen op de kinderopvang erg spannend zijn. De kinderen krijgen constant nieuwe prikkels binnen. Zij maken kennis met een nieuwe omgeving, geluiden, andere kinderen en de liefdevolle pedagogisch medewerkers. Ook voor ouders/verzorgers is het vaak een spannende tijd, na een periode van hecht samen zijn is de tijd gekomen dat je weer aan het werk moet. Je vertrouwt je dierbaarste aan Amira Kindercentrum toe, wij zullen dan ook met grote zorg voor uw kindje zorgen.

Gezien zowel kinderen als ouders/verzorgers moeten wennen aan de nieuwe situatie worden er drie wendagen afgesproken.

De eerste wendag bestaat uit 1 uurtje wennen op de groep in het bijzijn van de ouders/verzorgers. Het is fijn om samen op de groep kennis te maken met de kinderen en onze lieve pedagogisch medewerkers. Tevens geeft het de ouders/verzorgers de kans om te zien hoe de pedagogisch medewerkers met de kinderen omgaan, welke activiteiten er worden aangeboden enz. Op deze eerste dag plannen we ook het intakegesprek in met één van de pedagogisch medewerkers van de groep.

De tweede wendag bestaat uit 3 uur wennen zonder ouders/verzorgers, deze wendag kan in de ochtend of middag plaatsvinden.

De derde wendag is vanaf de ochtend tot 16:00uur. De kinderen draaien voor het eerst mee in het volledige dagritme.

Vanzelfsprekend wordt er bij elk kind gekeken of het opbouwen van de wendagen passend is. Sommige kindjes kunnen behoefte hebben aan meerdere wendagen, of een kleine opbouw in tijd, in overleg met ouders/verzorgers kan het ritme van de wendagen worden aangepast.

Gratis inschrijven

We hebben nog enkele plekken beschikbaar!

Schrijf uw kind binnen 5 minuten in.
Gratis inschrijven