Kinderdagverblijf Zaandam

De nadruk ligt hier voornamelijk op de vertrouwde sfeer binnen het kinderdagverblijf en coachen van kinderen. Wij werken met gekwalificeerde pedagogisch medewerkers. Onze pedagogisch medewerkers worden regelmatig bijgeschoold. Zo zijn de medewerkers op de babygroep gecertificeerde babyspecialisten. Verder hebben wij een nauw samenwerkingsverband met Centrum Jong.

Daarnaast werken wij in Zaandam ook samen met Boekstart. BoekStart is een effectief programma om voorlezen op de kinderopvang te professionaliseren. Kinderopvang die deelneemt aan BoekStart heeft een goed voorleesklimaat waarbij sprake is van een actuele collectie, dagelijks voorlezen, geschoolde medewerkers en aandacht voor taalzwakke kinderen.

De peuters binnen het kindercentrum krijgen beweeglessen van een special opgeleide trainer van het Nijntje Beweegdiploma. In de lessen van het nijntje Beweegdiploma kunnen peuters en kleuters naar hartenlust balanceren, rollen, huppelen, klauteren, springen, zwaaien, vangen, gooien en schoppen.

Wij versturen periodiek een nieuwsbrief waarin u op de hoogte wordt gehouden van de ontwikkelingen van het kindercentrum.