Babygroepen

De groene en roze groep zijn beiden een babygroep waar kinderen van 0-2 jaar worden opgevangen. De groepen zijn specifiek ingericht voor baby’s. Er heerst een rustige sfeer op de babygroepen. De jongste baby’s volgen hun eigen ritme, en krijgen individuele activiteiten aangeboden. De dreumesen leren om naast elkaar te spelen en samen een activiteit te doen. Er wordt met hen rustig toegewerkt naar het volgen van een vast ritme ter voorbereiding op de peutergroep..

De kinderen houden zoveel mogelijk hetzelfde dagritme aan als thuis, waar wij de aansluiting zoeken met het ontwikkelen van sociale vaardigheden.

Naast een veilige basis is structuur en voorspelbaarheid prettig voor kinderen. Bij een duidelijk structuur en voorspelbaarheid kunnen kinderen zich voorbereiden op wat komen gaat. Dit zorgt niet alleen voor rust maar ook voor emotionele veiligheid. Naast de structuur van het dagritme zijn er dagkaarten. De dagkaarten laten de kinderen zien in welke volgorde er activiteiten plaatsvinden. In de ochtend worden de dagkaarten met de kinderen doorgenomen, binnen dit moment worden de kinderen tevens voorbereid op de activiteiten die voor de dag gepland staan.

Daarnaast vertellen pedagogisch medewerkers bij elk eetmoment wat de volgende activiteiten zal zijn, ook dit gebeurt aan de hand van de dagkaarten.

De babygroep is een kleine groep voor de allerkleinste kinderen. Er is hier veel persoonlijke aandacht voor elk kind. De groep is ruim waardoor baby’s die bijvoorbeeld al kunnen tijgeren of kruipen voldoende ruimte hebben om op onderzoek uit te gaan op de groep.

Als pedagogisch medewerkers vinden wij het belangrijk dat kinderen en ouders/verzorgers zich vertrouwd en veilig voelen op het kindercentrum. Ons lijfspreuk is dan ook dat wij meer bieden dan opvang alleen.
Dagelijks hebben wij verschillende activiteiten om de beste kwaliteiten van de kinderen in hun naar boven te halen, zodat ieder kind in zijn eigen tempo kan opgroeien.
Wij zorgen ervoor dat elk kind een emotionele band opbouwt met de leidster van de groep. Een knuffel en een luisterend oor zijn bij Amira Kindercentrum altijd aanwezig.
Aan het eind van de dag geven wij een warme overdracht over het verloop van de afgelopen dag. Algemene informatie en bijzonderheden worden genoteerd in het schriftje van uw kind. Zo krijgt u als ouder een gedetailleerd beeld van wat uw kind heeft meegemaakt die dag. Het schriftje mag meegenomen worden naar huis zodat u het thuis op uw gemak kunt nalezen. Verder kunt u het schriftje gebruiken voor het noteren van extra informatie.

Hygiëne vinden wij heel belangrijk op ons kindercentrum. Daarom heeft elk kind zijn eigen bed waarin hij/zij gaat slapen. Ook werken wij met groepshulpen. Zij ondersteunen de pedagogisch medewerkers in het schoonhouden van het kindercentrum. Meer over hygiëne kunt u lezen in ons beleid Veiligheid en Gezondheid.

Iedere groep heeft een aantal vaste pedagogisch medewerkers voor het waarborgen van het gevoel van veiligheid van elk kind. Eén van hen is ook de mentor van uw kind. De mentor is het aanspreekpunt voor de ouders/verzorgers om de ontwikkeling en het welbevinden van het kind te bespreken. De mentor zal periodiek de ontwikkeling en het welbevinden van het kind met de ouders/verzorgers bespreken.

Elke medewerker binnen Amira Kindercentrum heeft een certificaat voor het werken met baby’s. Dit is een specialisme voor het omgaan met onze jongste en meeste kwetsbare doelgroep.

Binnen Amira Kindercentrum geven we zoveel mogelijk gehoor aan de behoefte van baby’s om gedragen te worden en gebruiken hier o.a. draagzakken voor. Op deze manier komen wij tegemoet aan de behoefte aan emotionele veiligheid en geborgenheid van de baby. Wij gebruiken draagzakken van het merk Marsupi.

Helemaal te gek

Bruno wil er niet meer weg. Fantastisch personeel 🙂

Jeroen Pernot
Dagritme
Activiteiten
Buitenspelen
Wennen

Neem snel een kijkje

Vestigingsmanager

Jennifer is leidinggevende van zowel locatie Zaandam als Hoorn. Tijdens haar studietijd heeft zij altijd gewerkt op verschillende kinderdagverblijven in Amsterdam. Belangrijk vindt zij dat kinderen een rugzak meekrijgen voor hun verdere levensjaren en daar draagt zij graag haar steentje aan bij.

Zij ziet het werken in de kinderopvang als het overnemen van de oudertaken voor de uren dat de kinderen bij Amira Kindercentrum verblijven.
Daarnaast houdt zij van creativiteit en bewegelijkheid en dit is dan ook waar Amira Kindercentrum voor staat. Jennifer gaat over personele bezetting en kunt u ook altijd benaderen met vragen over kindcontracten, inschrijvingen en rondleidingen.

Jennifer
Jennifer Vestigingsmanager
Pedagogisch medewerkers