Peutergroep

De paarse groep is de peutergroep waar kinderen van 2-4 jaar worden opgevangen. De groep is specifiek ingericht voor de peuters. Zo zijn er diverse hoekjes waar de kinderen tot spel kunnen komen. Er is een ontwikkelingsgericht activiteitenprogramma waarbij rekening wordt gehouden met de diverse ontwikkelingsstadia waarin de peuters zich bevinden. De peutergroep is qua structuur en leermogelijkheden te vergelijken met een voorschoolse opvang. Het doel is om kinderen spelenderwijs klaar te maken voor school. Hoewel dit uiteraard ook centraal staat in de andere groepen kan het in de peutergroep iets meer tot uiting komen.

Een peuter heeft zijn ‘ik’ ontdekt en kan begrijpen dat ernaast dat ‘ik’ ook een ‘jij’ bestaat. Peuters kunnen nu leren samen te spelen. Wij stimuleren het samen spelen door kinderen aan te moedigen om samen een activiteit te doen, elkaar te helpen en samen kleine taakjes uit te voeren.
De activiteiten binnen en buiten Amira kindercentrum worden aangeboden binnen thema’s. Er worden activiteiten aangeboden vanuit verschillen genres, zoals creatief, cognitief, sport en bewegen etc. Binnen alle thema’s wordt er een grote verscheidenheid aan activiteiten aangeboden, waarbij spelend leren voorop staat. De activiteiten worden te allen tijde aangepast aan het kind en diens ontwikkeling. Zo kan één activiteit diverse moeilijkheidsgraden hebben. Activiteiten binnen het thema kunnen afgeleid worden vanuit het VVE-programma Uk & Puk.

De Pedagogisch medewerkers stimuleren de kinderen om iets nieuws uit te proberen, te ontdekken en te leren.

Iedere groep heeft een aantal vaste pedagogisch medewerkers voor het waarborgen van het gevoel van veiligheid van elk kind.
Dit is een van de facetten die bij peuters en kleuters een rol gaat spelen. De kinderen leren initiatief te nemen, met bijvoorbeeld het starten van een rollenspel. Er zal dan altijd een kind de ‘leiding’ op zich nemen om de rollen ter verdelen, terwijl de andere kinderen volgen. Het is van belang dat de Pedagogisch medewerkers bij deze ontwikkeling aan de zijlijn blijven staan Dit zodat elk kind de kans krijgt om initiatief te nemen en de ‘leiding’ op zich te nemen. Mocht het zo zijn dat er altijd één kindje is die het initiatief neemt, dan kan de Pedagogisch medewerker begeleiden  om een ander kindje door middel van het stellen van vragen en enige aanmoediging het initiatief te laten nemen.

Helemaal te gek

Bruno wil er niet meer weg. Fantastisch personeel 🙂

Jeroen Pernot
Dagritme
Activiteiten
Buitenspelen
Wennen

Neem snel een kijkje

Vestigingsmanager

Jennifer is leidinggevende van zowel locatie Zaandam als Hoorn. Tijdens haar studietijd heeft zij altijd gewerkt op verschillende kinderdagverblijven in Amsterdam. Belangrijk vindt zij dat kinderen een rugzak meekrijgen voor hun verdere levensjaren en daar draagt zij graag haar steentje aan bij.

Zij ziet het werken in de kinderopvang als het overnemen van de oudertaken voor de uren dat de kinderen bij Amira Kindercentrum verblijven.
Daarnaast houdt zij van creativiteit en bewegelijkheid en dit is dan ook waar Amira Kindercentrum voor staat. Jennifer gaat over personele bezetting en kunt u ook altijd benaderen met vragen over kindcontracten, inschrijvingen en rondleidingen.

Jennifer
Jennifer Vestigingsmanager
Pedagogisch medewerkers