Verticale groep

De gele groep is een verticale groep waar kinderen van 0-4 jaar worden opgevangen. De groep biedt vele mogelijkheden voor de ontwikkeling van het kind. Zo kan het jonge kind zich optrekken aan een ouder kind. Het oudere kind leert echter zorgen en rekening houden met de jonge kinderen in de groep, wat de sociale ontwikkeling van het kind verhoogt. Uiteraard heeft een verticale groep ook aandachtspunten. De pedagogisch medewerkers zorgen ervoor dat de baby’s de ruimte krijgen om ook rustig te kunnen spelen in bijvoorbeeld de (grond)box, op de babyspeelplaats of een individuele activiteit te ondernemen. Daarnaast biedt de pedagogisch medewerker van de verticale groep activiteiten aan in diverse ontwikkelingsstadia die de ontwikkeling van het kind stimuleren.

In de verticale groep volgen de jongste baby’s hun eigen ritme, wanneer zij hieraan toe zijn gaan zij rustig aan wennen aan het vaste ritme. De dreumesen en peuters volgen het vaste ritme, waarbij de dreumes nog kan afwijken met slaapmomenten.

Op de verticale groep kunnen er 12 kinderen worden opgevangen waarvan maximaal 8 kinderen onder de 1 jaar.

Door de combinatie van baby en peuter ontstaat er een sfeer van verantwoordelijkheid. De oudere kinderen groeien in hun zorgzaamheid naar de jongere kinderen toe. Ook de jongere kinderen wennen aan de ondersteuning van de oudere kinderen, waarin structuur en rust centraal staan.
De activiteiten binnen en buiten Amira Kindercentrum worden aangeboden binnen thema’s. Er worden activiteiten aangeboden vanuit verschillende ontwikkelingsgebieden, zoals creatieve, cognitieve, motorische activiteiten etc. Binnen alle thema’s wordt er een grote verscheidenheid aan activiteiten aangeboden, waarbij spelend leren voorop staat. De activiteiten worden te allen tijde aangepast aan het kind en diens ontwikkeling. Zo kan één activiteit diverse moeilijkheidsgraden hebben. Activiteiten binnen het thema kunnen afgeleid worden vanuit het VVE-programma Uk & Puk.

De pedagogisch medewerkers stimuleren de kinderen om iets nieuws uit te proberen, te ontdekken en te leren.

Hygiëne vinden wij heel belangrijk op ons kindercentrum. Daarom heeft ieder kind zijn eigen bed waarin hij/zij gaat slapen.
Iedere groep heeft een aantal vaste pedagogisch medewerkers voor het waarborgen van het gevoel van veiligheid van elk kind.

Helemaal te gek

Bruno wil er niet meer weg. Fantastisch personeel 🙂

Jeroen Pernot
Dagritme
Activiteiten
Buitenspelen
Wennen

Neem snel een kijkje

Vestigingsmanager

Jennifer is leidinggevende van zowel locatie Zaandam als Hoorn. Tijdens haar studietijd heeft zij altijd gewerkt op verschillende kinderdagverblijven in Amsterdam. Belangrijk vindt zij dat kinderen een rugzak meekrijgen voor hun verdere levensjaren en daar draagt zij graag haar steentje aan bij.

Zij ziet het werken in de kinderopvang als het overnemen van de oudertaken voor de uren dat de kinderen bij Amira Kindercentrum verblijven.
Daarnaast houdt zij van creativiteit en bewegelijkheid en dit is dan ook waar Amira Kindercentrum voor staat. Jennifer gaat over personele bezetting en kunt u ook altijd benaderen met vragen over kindcontracten, inschrijvingen en rondleidingen.

Jennifer
Jennifer Vestigingsmanager
Pedagogisch medewerkers