MISSIE

Elk kind verdient een goede start op de basisschool. Amira kindercentrum stelt zichzelf als doel om het kind zo goed mogelijk hierop voor te bereiden. Naast de liefdevolle omgeving waarbij het thuisgevoel wordt gecreëerd staan het ontwikkelingsgericht werken en spelenderwijs leren centraal. De kinderen krijgen de mogelijkheid om zichzelf te zijn. Binnen het ontdekken van de ‘eigen-ik’ en eigen kunnen worden kinderen door middel van diverse activiteiten gestimuleerd om zich stapje voor stapje verder te ontwikkelen. Met name de taalontwikkeling vindt Amira kindercentrum van groot belang. De missie van ons kindercentrum is daarom: Het kind spelenderwijs ‘klaarstomen’ voor een goede start op de basisschool.