Pedagogiek

Amira kindercentrum werkt vanuit pedagogische doelstellingen. Deze zijn beschreven in ons pedagogisch beleid en inzichtelijk op locatie. Het bieden van emotionele veiligheid en het werken aan de persoonlijke, sociale en morele competentie van kinderen zijn doelen waar dagelijks aan gewerkt wordt. Daarnaast heeft elk kind een mentor. De mentor observeert het kind en volgt de ontwikkeling. Twee keer per jaar vinden oudergesprekken plaats waarin de ontwikkeling wordt besproken.