Spelenderwijs leren

Amira kindercentrum biedt kinderen de mogelijkheid om spelenderwijs meer sociale vaardigheden te leren. Sociale vaardigheden bestaan uit verschillende facetten waarmee de kinderen kunnen oefenen en ontdekken.

Hulp vragen en ontvangen

Het vragen om hulp en het ontvangen van hulp is een sociaal proces. De hulp kan afkomstig zijn van de pedagogisch medewerkers, maar ook van een groepsgenootje. De pedagogisch medewerkers zullen kinderen zoveel mogelijk stimuleren om elkaar te helpen.

Het groepsgevoel

Het is belangrijk om een positieve sfeer op de groep te hebben. Kinderen leren elkaar kennen en kunnen vriendschappen opbouwen. Dit waarborgt ook de emotionele veiligheid. De pedagogisch medewerkers stimuleren een positief groepsgevoel door samen activiteiten te ondernemen. De gezamenlijke start van de dag is hiervan een mooi voorbeeld. Het is een terugkerend ritueel, waarin alle kinderen worden verwelkomd en elk kind wordt gezien.

Inzicht hebben in de ander

Kinderen leren rekening te houden met de gevoelens en emoties van anderen. De kinderopvang biedt een prachtige mogelijkheid om hiermee te oefenen. Uiteraard zullen baby’s hierin nog niet kunnen anticiperen. Echter kunnen baby’s elkaar wel leren kennen en erkennen. Dit doet de pedagogisch medewerker door baby’s in elkaars buurt te leggen of te laten spelen, waardoor baby’s elkaar kunnen zien en een stap richting erkenning kunnen maken.

Dreumesen en peuters worden gecoacht op het rekening houden met andermans gevoelens. Hoe voelt dit kindje zich nu? Hoe kwam dit? Zullen we het kindje dan ook weer troosten? De pedagogisch medewerker staat aan de zijlijn en probeert door vragen de dreumes of peuter zelf te laten bedenken wat er is gebeurd en hoe zij het weer goed kunnen maken.