Vertrouwde sfeer

Als pedagogisch medewerkers vinden wij het belangrijk dat kinderen en ouders/verzorgers zich vertrouwd en veilig voelen bij Amira kindercentrum. Onze missie is dan ook dat wij meer bieden dan opvang alleen. Dagelijks hebben wij verschillende activiteiten om de kwaliteiten van de kinderen naar boven te halen, zodat ieder kind op zijn eigen tempo kan opgroeien. Ons doel is ervoor te zorgen dat elk kind een emotionele band heeft met de pedagogisch medewerker van de groep. Een knuffel en een luisterend oor zijn altijd aanwezig bij ons.

Aan het eind van de dag geven wij een warme overdracht over het verloop van de afgelopen dag. Algemene informatie en bijzonderheden worden genoteerd op het overdrachtsbord. Naast de overdracht schrijven wij regelmatig in het schriftje van uw kind. Zo krijgt u als ouder een gedetailleerder beeld van wat uw kind meemaakt op de opvang. Het schriftje mag meegenomen worden naar huis, zodat u het thuis op uw gemak kunt nalezen. Verder kunt u het schriftje gebruiken voor het noteren van extra informatie.