Visie

Amira Kindercentrum werkt met een visie. Deze visie ligt ten grondslag aan ons handelen die in ons pedagogisch beleidsplan wordt beschreven. De manier waarop wij denken over opvoeden en kinderopvang wordt samengevat in onze visie. De visie is te allen tijde de leidraad en het uitgangspunt voor ons handelen.

Onze visie luidt als volgt;

“Amira Kindercentrum creëert een liefdevolle omgeving waarin kinderen zich thuis kunnen voelen. Het ontwikkelingsgericht werken waarin er spelenderwijs wordt geleerd, gestimuleerd en gecoacht staat voorop. Kinderen mogen zichzelf zijn en krijgen stapje voor stapje de mogelijkheid om zich te ontwikkelen, waarbij het doel is om de kinderen voor te bereiden op een goede start van de basisschooltijd.”

Missie
Spelenderwijs leren
Emotionele veiligheid