Emotionele veiligheid

Liefde en begrip

Aan de basis van ontwikkeling staat emotionele veiligheid. Wanneer een kind zich niet prettig, veilig of geborgen voelt zal het zich niet volledig kunnen ontwikkelen en gaan ontdekken. Wij werken daarom vanuit het basisprincipe dat alle pedagogisch medewerkers liefdevol en begripvol zijn naar de kinderen toe. Er is ruimte voor een liefdevolle knuffel, een kusje en individuele aandacht. Hierdoor wordt er een band gecreëerd met elk kind. Daarnaast is er begrip voor de emotie van kinderen, deze worden benoemd, de kinderen worden getroost en alle tranen worden gedept. Pedagogisch medewerkers nemen de tijd om kindjes te troosten of emoties te benoemen.

De oudere kinderen kunnen deze emoties wellicht zelf al benoemen, bij de jonge kinderen doen de pedagogisch medewerkers het voor het kind; “ik zie dat je verdrietig bent”. Belangrijk is dat de pedagogisch medewerker samen met het kind tot een oplossing komt om de emotie om te draaien naar iets positief. Is het kind verdrietig dan zoekt de pedagogisch medewerker samen met het kind (of zelf in het geval van jongere kinderen) naar een manier waarop het kind zich weer wat prettiger voelt, bijvoorbeeld samen het lievelingsboekje van het kind lezen.

Elk kind heeft hierbij een andere aanpak nodig. De pedagogisch medewerker is begripvol en probeert bij elk kind aan de wensen te voldoen. Vanuit deze liefdevolle en begripvolle houding kan er een band ontstaan tussen pedagogisch medewerkers en kinderen.

De kinderen krijgen het gevoel dat zij ook binnen het kindercentrum altijd iemand hebben om op terug te vallen: een veilige basis van waaruit zij kunnen gaan ontwikkelen en ontdekken.

Deze veilige basis bestaat uit liefdevolle pedagogisch medewerkers die altijd naast het kind staan, met een luisterend oor.

Naast een veilige basis is structuur en voorspelbaarheid prettig voor kinderen. Bij een duidelijke structuur en voorspelbaarheid kunnen kinderen zich voorbereiden op wat komen gaat. Dit zorgt niet alleen voor rust maar ook voor emotionele veiligheid.

Spelenderwijs leren
Visie
Missie