Missie

Elk kind verdient een goede start op de basisschool. Amira Kindercentrum heeft zichzelf als doel gesteld om het kind zo goed mogelijk voor te bereiden op de basisschooltijd. Naast de liefdevolle omgeving waarbij het thuisgevoel wordt gecreëerd staat met name het ontwikkelingsgericht werken (waarin spelenderwijs wordt geleerd) voorop. De kinderen krijgen de mogelijkheid om zichzelf te zijn. Binnen het ontdekken van de ‘eigen-ik’ en eigen kunnen worden kinderen gestimuleerd om zich stapje voor stapje verder te ontwikkelen. Met name de taalontwikkeling vindt Amira Kindercentrum van groot belang. Door het aanbieden van diverse activiteiten worden kinderen gestimuleerd om zichzelf verder te ontwikkelen. De missie van Amira Kindercentrum is: Het kind spelenderwijs ‘klaarstomen’ voor een goede start op de basisschool.

Visie
Emotionele veiligheid
Spelenderwijs leren